És un cobrament reflectit al RD 900/2015 on es regulen les instal·lacions d’autoconsum. Impost que cobra per cada kWh generat a través de la instal·lació solar fotovoltaica. A la pràctica, aquest impost allarga l’amortització de la planta entre 1 i 2 anys. Els llocs on tinguin contractat menys de 10kW estan absents de pagar aquest impost. És un impost que a la pràctica no s’està cobrant, en la immensa majoria dels casos.

Menú