Blog

Què és l’impost al sol?

És un cobrament reflectit al RD 900/2015 on es regulen les instal·lacions d’autoconsum. Impost que cobra per cada kWh generat a través de la instal·lació solar fotovoltaica.…
Menú